MONITOR


MONITOREK – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji użytkownika z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników działania programów uruchomionych na komputerze.

Od momentu zagoszczenia komputerów w domach, jako komputery domowe, do ich obsługi używane były monitory CRT, ewentualnie zwykłe telewizory oparte na tej samej technologii.

Spis
Historja
Podział
Normalności
Porównanie CRT i LCD
stare>nowsze?

Historja
Pierwszy polski komputer XYZ z 1958 r. używał synchroskopu, wyświetlającego na ekranie oscyloskopu zawartość 16 słów (36-bitowych) pamięci w postaci 16 rzędów po 36 jasnych i ciemnych punktów. W konstrukcjach z lat 70. używane były dalekopisy (np. ZAM 41) lub elektryczne maszyny do pisania (np. Odra 1305). W latach 80., w czasach komputerów domowych, rolę monitora przeważnie pełnił telewizor, gdyż monitory były trudno dostępne, głównie ze względu na bardzo wysokie ceny.

Podział
Współczesne monitory, ze względu na zastosowaną technologię generowania obrazu, można podzielić następująco (2015 r.):

Normalności
W celu standaryzacji oraz usprawnienia zarządzania jakością, dla monitorów określono następujące normy, które powinny być (przynajmniej w części) przez nie spełniane:
CB, CE, CSA, CLU, FCC B, ISO 13406-2

Porównanie CRT i LCD
Monitor CRT