Strona Główna

Definicja "DEFINICJI"

(z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, "do końca, granicy"; od finis: granica, koniec)

Wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia należącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie.

Za zakres nazwy „definicja” uważa się sumę zakresów wszystkich nazw, które można utworzyć ze słowa „definicja” wzbogaconego następującym po nim przymiotnikiem (np. kontekstowa, równościowa, cząstkowa, w stylizacji przedmiotowej, w stylizacji językowej).

Definicja jest narzędziem, które: wzbogaca język o nowe zwroty, chroni wypowiedzi przed wieloznacznością, uściśla znaczenia wyrazów i zwrotów, pogłębia rozumienie wyrazów i zwrotów.

www.000webhost.com